Bàn về ý thức và trách nhiệm của cá nhân với tổ chức

Bàn về ý thức và trách nhiệm của cá nhân với tổ chức

Chuyên đề bàn ý thức và trách nhiệm của một cá nhân trong tổ chức

Để làm rõ khái niệm này chúng ta đi làm rõ ý nghĩa của 2 cụm từ ” ý thức” và “trách nhiệm”

+ Trách nhiệm của một người là. Việc người đó phải đảm bảo một kết quả xẩy ra trong tương lai. Một cách chính xác kịp thời kể cả có ý thức và vô ý thức. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ là mắc lỗi. Và người đó phải gánh chịu hậu quả không tốt xẩy ra do lỗi của mình

+ Ý thức ( hay tinh thần trách nhiệm) là việc nhận thức mình phải đảm bảo một kết quả xẩy ra trong tương lai. Một cách kịp thời chính xác. Nhận thức về việc nếu không hoàn thành việc đó thì mình là người có lỗi và mình phải gánh chịu hậu quả không tốt. Xẩy ra do không hoàn thành công việc đó. Một cách có ý thức là ra quyết định nhận trách nhiệm đó dựa trên lòng tự trọng hoặc dựa trên lợi ích của bản thân. Thực thi một công việc có ý thức để đảm bảo công việc đó xẩy ra trong tương lai một cách kịp thời và chính xác.

Nói chung nhìn bề ngoài thì ý thức trách nhiệm có nhiều loại. Ý thức trách nhiệm với bản thân, ý thức trách nhiệm với công việc, ý thức trách nhiệm với người khác. Ý thức trách nhiệm với tổ chức, ý thức trách nhiệm với gia đình. Ý thức trách nhiệm với pháp luật.. Tuy nhiên về mặt bản chất tất cả đều là những biểu hiện khác nhau của ý thức trách nhiệm với bản thân.

Mỗi con người đều phải làm việc hay gắn bó trong một tổ chức vì thế chúng ta đi phân tích sau 2 yếu tố sau:

1/ Ý thức trách nhiệm với công việc

Trách nhiệm của người nhân viên trong công việc có được. Là nhờ họ ý thức được trách nhiệm trong công việc. Trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm với cấp trên, đồng nghiệp. Mà trước hết là trách nhiệm với bản thân. Sở dĩ là vì vị họ ý thức được vai trò của người chủ công việc. Mình là người quyết định tham gia tổ chức này, tổ chức kia và có quyền lựa trọn những công việc khác nhau. Tất cả các lựa chọn của mình thì đều phải có trách nhiệm với nó. Chính là trách nhiệm với sự lựa chọn của mình và những cam kết với nó. Hình ảnh người không giữ lời hứa, cam kết là rất xấu, nếu mình không có ý thức trách nhiệm. Thì tức là mình đang làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình. Đang làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mình và xấu đi trong mắt người khác. Đây chính là căn cản của vấn đề ý thức trách nhiệm với công việc

2/ Ý thức trách nhiệm với tổ chức

Khác với ý thức trách nhiệm với công việc là chỉ nhận trách nhiệm với công việc mà mình cam kết. Ý thức trách nhiệm với tổ chức cao hơn. Đó là việc người nhân viên tự đặt ra cho mình một trách nhiệm với cả những điều mình không cam kết. Có những việc không ai yêu cầu họ phải làm thay. Hay phải thực hiện nhưng họ vẫn tự làm và tự thấy mình phải có trách nhiệm với công việc đó. Những công việc đó thường là sự hỗ trợ đồng nghiệp, đề ra những sáng kiến. Y kiến đóng góp cho cấp trên để công việc được tốt hơn. Những việc này phát sinh khi người nhân viên không chỉ quan tâm tới kết quả trong phần công việc của mình. Mà còn quan tâm tới kết quả của tổ chức , của công ty họ đang làm. Họ ý thức được sự gắn kết giữ quyền lợi cũng như lợi ích của tổ chức. Của công ty với lợi ích bản thân. Trong một số trường hợp, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ lợi ích của công ty. Cũng chính là bảo vệ lợi ích cá nhân của mình. Họ thấy đây là cái hy sinh nhỏ để bảo vệ cái lớn mà thôi

Trích Lý luận “ý thức và trách nhiệm kỳ 1”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *