Vắt khăn giàn hàn quốc cao cấp SJ-AC1701

Vắt khăn gian bằng đồng mạ crom cao cấp. Sản phẩm nhập khẩu nguyên bộ từ hàn quốc SJ-AC1701